Eetstoornissen

Teveel of te weinig - het houdt je de hele dag bezig. Het is je manier om met problemen, onzekerheid, angst of conflicten om te gaan. Je bent veeleisend voor jezelf en wilt alles onder controle houden. Je hebt een negatief of vervormd beeld van je lichaam. Psychomotorische therapie kan helpen om je lichaam te aanvaarden en trotser op jezelf te worden: je mag er zijn!

Eetproblemen en eetstoornissen bestaan er in allerlei soorten. De symptomen verschillen flink. De behoefte aan controle, het lage gevoel van eigenwaarde en de moeite met emoties lijken veel op elkaar. Ook het gezin kan een rol spelen.


Lichte eetproblemen

Eten speelt een veel belangrijkere rol in je leven dan je zou willen. Bij nare gevoelens ga je eten en daar voel je dan weer slecht over. Je bent misschien niet heel zwaar of licht, maar toch zou je willen dat eten niet zo belangrijk was. Met PMT doen we oefeningen om je zelfvertrouwen te versterken, jezelf te leren accepteren en weer een positiever lichaamsbeleving te krijgen.


Anorexia nervosa

Je hebt veel angst om aan te komen terwijl je volgens anderen te mager bent. Je bent dwangmatig bezig met uiterlijk, gewicht en eten. Niet of weinig eten is je houvast en geeft je een gevoel van controle. Je lichaamsbeeld is vertekend. Het kan zijn dat je soms eetbuien hebt. Sommigen compenseren dit door bovenmatig bewegen en sporten of door braken en laxeren. Ook kan het gebeuren dat de menstruatie stopt.
Anorexia is een ingewikkelde combinatie van psychologische, lichamelijke en sociale factoren die op gang kan komen als je probeert meer controle over je leven en jezelf te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na een onrustige gezinssituatie of een scheiding.


Boulimia nervosa

Je hebt regelmatig last van eetbuien en hebt jezelf dan niet meer onder controle. Je schaamt je erg en probeert het te verbergen voor anderen. Na een eetbui voel je je slecht en dik. Je probeert dit weer ongedaan te maken door braken, laxeren of veel bewegen. Je denkt erg negatief over je uiterlijk.


Eetbuistoornis (Binge Eating Disorder)

Je hebt eetbuien waarbij je je bijna misselijk eet zonder dat je honger hebt. Je ervaart hierbij controleverlies en kunt niet stoppen. Je eet vaak alleen, schaamt je en voelt je slecht over jezelf en somber. Dit kan leiden tot zwaar overgewicht (obesitas).


Overige eetstoornissen (eetstoornis NAO – niet anders omschreven)

Dit zijn mengvormen van eetstoornissen die niet voldoen aan de criteria van een specifieke eetstoornis.In mijn behandeling richt ik mij vooral op:

• Opbouwen van een realistisch zelfbeeld. Opnieuw voeling krijgen met het lichaam. Het lichaam opnieuw leren ervaren en herontdekken.

• Je lichaam van binnenuit herontdekken als positief centrum van je ervaringen en expressie – niet meer alleen van buitenaf bekijken.

• Opbouwen van positieve ervaringen in je lichaamsbeleving.

• Herstel van het contact met het eigen lichaam.

• Leren eigen grenzen te voelen en te erkennen.

• Leren ruimte in te nemen.

• Leren herkennen van lichaamssignalen.

• Vormen van ontspanning ontdekken die bij je passen.

• Ontwikkelen van gezond bewegingsgedrag en bewegingspatroon.

• Opbouw van identiteit en autonomie.


In de sessies zullen we het niet zoveel hebben over het bereiken van een gezond gewicht. We werken vooral aan het wegnemen van de onderliggende oorzaken van je eetproblemen of eetstoornis. Ik raad aan om voor je gewicht overleg met je huisarts of diëtist te hebben.


Contra-indicatie
PMT Op den Buys kan je alleen behandelen als je een veilig lichaamsgewicht hebt (BMI minstens 18) of in directe samenwerking met je huisarts.

De behandeling bestaat globaal uit de volgende fasen:

• Initiële fase: bewust worden en herkennen van lichamelijke gevoelens.

We verkennen alles voor het eerst. Waar voel je spanning in je lichaam? Waar voel je vermoeidheid? Welke beweging vind je fijn? Hoeveel beweging is gezond? Hoe kun je je uitdrukken met je lichaam? Hoe ga je met schaamte om?

• Actiefase: actief aan de gang met ervaringen en lichaamsgevoelens in moeilijke situaties.

Hier komen de onderwerpen die je bij 'Behandeling' vindt uitgebreid aan bod. We werken aan verkennen van je behoeften en wensen, grenzen, assertiviteit, je plek in het gezin, lichaamservaring, ontspanning, loslaten van controle en vragen om hulp.

• Integratiefase: je nieuwe inzichten vallen op hun plek

Je ervaringen in de therapie beginnen op hun plek te vallen en samenhangend te worden. Je begint te ervaren wie je bent en dat je er mag zijn. Je ervaart dit in allerlei oefeningen en situaties en voelt je steviger worden.

• Oriëntatiefase: het gewone leven

Je bereidt je voor dit zelfstandig toe te passen buiten de therapie door nieuw gedrag uit te proberen. We doorlopen allerlei situaties van het dagelijks leven en onderzoeken hoe je die wilt aangaan.

In elke sessie kunnen elementen uit deze fasen terugkomen.

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie. Er wordt gewerkt met lichaams- en bewegingsgerichte oefenvormen en reflecteren hierop. Deze oefenvormen gaan over het lichaamsbeeld , de lichaamsbeleving en de lichaamsbeweging. Voorbeelden: lichaamsconfrontatieoefeningen, spiegeloefeningen, contact maken met het lichaam, eettafelsituatie, ontspanningsoefeningen, lichaamsscan, lichaamstekening, lichaamsbewustzijnsoefeningen, gezond leren bewegen.


PMT Op den Buys werkt middels modules lichaamsbeleving en eetstoornissen van Marlies Rekkers en Eljen Schoemaker.
Volgens de richtlijn Eetstoornissen is PMT een geschikte manier om een vervormd lichaamsbeeld en een verstoorde lichaamsbeleving te behandelen.